NOVINKY

arr3Pacientská organizace Pacientská organizace Veronica sdružuje pacientky s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků,... arr3Laktační poradkyněCertifikovaná laktační poradkyněMarkéta Lafkovátel: 283 971 110 Kojení považujeme za důležité pro... arr3Nový objednávací systémOd 7/2019  je IT firmou inován objednávací sytém, který bude do budoucna umožňovat i další... arr3ESTETICKÁ GYNEKOLOGIE / ANTI-AGEINGKaždá doba a kultura má své ideály krásy a ty se také zrcadlí ve vnímaní estetiky... arr3OMLAZENÍ POCHVYPro intimní zdraví a sexuální pohodu ženSuchost v pochvě - máme pro vás řešení Pro ženy, které... arr3Obhájení certifikátů kvalityNaše ordinace úspěšně obhájila standardy normy ISO 9001:2008 (více o této normě zde).... arr3Nutriční terapeutkaDo naší ordinace hledáme k dlouhodobé spolupráci nutriční terapeutku. V případě Vašeho zájmu nás,... arr3PlGFS radostí vám můžeme oznámit,  že od  července 2014 jsme  získali možnost rozšířit spektrum... arr3Cvičení pro těhotnéarr3Novinky z ordinaceVážené pacientky, chcete dostávat e-mailem informace z oridnace (změny ordinační doby, změny plateb... arr3Ambulantní hysteroskopieAMBULANTNÍ HYSTEROSKOPIE Jsme velmi rádi, že naše pracoviště vám může od srpna 2011 nabídnout... arr3Prima gyndaNaše ordinace je jednou z nemnoha pracovišť, které se věnuje ošetřování dětí a dospívajících. Své... arr3HyCoSyHyCoSy ExEm Foam Kit umožňuje snadné rozpoznání průchodnosti vejcovodů. ExEm gel byl vyvinut...


Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství

Následující přehled vymezuje nepodkročitelnou, tedy základní frekvenci a rozsah péče u žen s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím.


Abychom co nejlépe a nejpřesněji vymezili skupinu žen, kterým bude níže uvedená péče určena, rozdělíme všechny těhotné na tři základní skupiny podle možného rozsahu těhotenského rizika:


1. Těhotné s malým rizikem jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze a výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity jsou normální. Takové těhotenství označujeme jako FYZIOLOGICKÉ a dispenzární prenatální péče je poskytována:

 • do 36. týdne gravidity včetně v intervalu čtyř týdnů
 • od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně.


Těhotná může být předána do ambulantní péče pracoviště, které povede porod, již od 36. týdne gravidity – nejpozději však v termínu porodu.


2. Těhotné se středním rizikem mají svoji anamnézu zatíženu rizikovým / rizikovými
faktory. Výsledky jejich vyšetření jsou normální, ale vyžadují opakování.
Takové těhotenství označujeme jako RIZIKOVÉ.

Frekvence návštěv je závislá na aktuálním vývoji zdravotního stavu ženy.
Objeví-li se ve sledování rizikových těhotných laboratorní výsledky mimo hranice
fyziologie, musí být převedeny do třetí skupiny.


3. Těhotné s vysokým rizikem mohou (ale nemusí) mít v anamnéze rizikové faktory.
Charakteristická je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních
výsledků, které definují konkrétní riziko.

Do této skupiny patří i ženy, jejichž specifický medicínský problém definuje riziko již na počátku gravidity. Takové těhotenství označujeme jako PATOLOGICKÉ.

Frekvence návštěv je zcela individuální.

Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme na:

 • pravidelná (provádějí se při každé návštěvě gynekologa)
 • nepravidelná (provádějí se pouze v určeném týdnu těhotenství).

Komplexní prenatální vyšetření by mělo být provedeno nejpozději do konce 12. týdne těhotenství. Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření i změření zevních pánevních rozměrů těhotné a vystavení těhotenské průkazky.


Pravidelná vyšetření:

 • podrobný sběr anamnestických údajů a stesků těhotné
 • zevní vyšetření těhotné s určením hmotnosti a krevního tlaku
 • chemická analýza moči
 • bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix – score
 • od 24. týdne gravidity detekce známek vitality plodu


Nepravidelná vyšetření:

16. týden:

 • stanovení krevní skupiny + Rh faktoru
 • vyšetření titru erytrocytárních protilátek
 • stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu
 • serologické vyšetření protilátek proti syfilis, HBsAg a HIV
 • biochemický screening VVV ve druhém trimestru
 • vyšetření močového sedimentu střední porce moči

18. – 20. týden:

 • první ultrazvukový screening plodu

24. – 28. týden:

 • screening poruch glukózové tolerance

30. – 32. týden:

 • vyšetření titru erytrocytárních protilátek u žen Rh negativních a s krevní skupinou 0 (nula) stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu
 • druhý ultrazvukový screening plodu

36. – 37. týden:

 • detekce streptokoků skupiny B v pochvě

36., 37., 38., 39. a 40. týden:

 • kardiotokografický non–stress test (ve 36. a 37. týdnu je doporučen, v dalších týdnech již povinný)

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče fyziologického těhotenství.

23. března 2007
Text byl schválen výbory České gynekologicko – porodnické společnosti ČLS JEP, Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP a Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP.

 

YTc2MDUw